dissabte, 12 de febrer de 2011

Les dates dels tallers de plàstica.

DATES DELS TALLERS DE PLÀSTICA FINS A FINAL DE CURS: 10, 17, 24 DE MARÇ I 12 I 19 DE MAIG. dimarts, 8 de febrer de 2011

dilluns, 7 de febrer de 2011

Continguts a treballar al segon trimestre.

CONTINGUTS QUE ES TREBALLARAN DE LLENGUATGE
1.       Llig amb entonació i fluïdesa.
2.      Comprenc el contingut d’un text.
3.      Escric els tipus de textos treballats: descripció d’animals, narració, diàleg, el diari i carta postal.
4.      Utilitze el diccionari per buscar definicions de paraules.
5.      Reconec diferents classes de paraules: substantius, , adjectius, articles,  pronoms personals i verbs.
6.      Reconec les tres conjugacions dels verbs.
7.      Reconec els verbs en present, passat i futur.
8.      Reconec el nombre i la persona dels verbs.
9.      Escric correctament les lletres: nv/mb, s/ss/z/ç, v/b, terminació –ava als verbs, ig a final de paraula i la “h” en el verb haver.
10.   Comence a utilitzar l’apòstrof.
11.    Separe correctament les síl·labes d’una paraula.
12.   Identifique la síl·laba tònica.
13.   Utilitze el punt i la coma en les enumeracions.
14.   Utilitze correctament les majúscules.
15.   Revise i millore els meus escrits .
16.   Distribuisc correctament l’espai a l’escrit: marges, títol, nom i data.

CONTINGUTS QUE ES TREBALLARAN DE MATEMÀTIQUES
1.       Sé fer la divisió d’una xifra al divisor.
2.      Faig divisions de dues xifres al divisor.
3.      Se fer la prova de la divisió.
4.      Conec els conceptes de meitat, terç i quart d’un número.
5.      Concepte, representació gràfica i termes d’una fracció.
6.      Se llegir i escriure fraccions.
7.      Se calcular la fracció d’un nombre.
8.      Conec les unitats de pes: quilo, mig quilo, quart de quilo, el gram i la tona.
9.      Conec les unitats de capacitat: litre, mig litre, quart de litre i centilitre.
10.   Conec les unitats de longitud i se utilitzar-les per mesurar.
11.    Resolc problemes d'una o dues operacions.
12.    Invente problemes.